Animatorzy Sportu zapraszają dzieci i młodzież na Orlika

Animator Sportu – Miejski Program Sportowy – Wydział Sportu

Termin realizacji: od 16 kwietnia do 15 października 2018 r.

Klub Sportowy Orzeł zaprasza do udziału w Programie „Animator Sportu”, który realizowany jest na boisku Orlik przy ul. Forteczna 75.
Chętni mogą uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach sportowo – rekreacyjnych z różnych dyscyplin sportowych.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych animatorów i instruktorów, poziom zajęć dostosowany jest do umiejętności i kondycji uczestników.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w godzinach pozalekcyjnych, wg załączonego harmonogramu.

Czas realizacji: godziny pozalekcyjne, również w okresie wakacji.

Harmonogram zajęć poniżej: