ZARZĄD

Prezes

Józef WAJDA

V-ce Prezes ds. sportowych

Mieczysław KOCIOŁEK

V-ce Prezes ds. organizacyjnych

Tadeusz ZGUD

Skarbnik

Jerzy WOLAK

Członkowie Zarządu

Adam ŁABUŚ - Honorowy Członek Zarządu
Edward KORTA
Jacek ZAŁĘGA
Karol KACZMAREK
Łukasz DZIDO
Jan ZGUD
Marian KOCIOŁEK
Andrzej PIECZARA
Adam KOCIOŁEK
Dawid KLEMPKA
Mariusz BEREZKA

Komisja Rewizyjna

Tomasz WASYL
Tadeusz BILSKI
Barbara PYTEL