REJESTRACJA ZAWODNIKÓW NA TRENINGI

 

1. Zawodnik jest zdrowy i nie przejawia objawów zachorowania na COVID-19, nie jest w kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym a w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 lub przejawiającymi objawy tej choroby.
2. Osoby zamieszkujące z nim we wspólnym gospodarstwie domowym są zdrowe i nie przejawiają objawów zachorowania na COVID-19, nie są w kwarantannie, nie są objęte nadzorem epidemiologicznym a w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miały kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 lub przejawiającymi objawy tej choroby.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania trenera koordynatora Szkółki Piłkarskiej KS Orzeł Piaski Wielkie o wszelkich zmianach dotyczących powyższego.

udział mojego dziecka w zajęciach prowadzonych przez Szkółkę Piłkarską KS Orzeł Piaski Wielkie wg ustalonych zasad, w rygorze sanitarnym, oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania przez moje dziecko i przeze mnie.

przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez Szkółkę Piłkarską K.S Orzeł Piaski Wielkie w celu rejestracji oraz weryfikacji zawodnika.